The Legend of Kyrandia

Poniższa solucja została sprawdzona przeze mnie (grałem wg własnej solucji) i wszystko działa poprawnie.

DOMEK NA DRZEWIE
Weź czerwoną kulkę ze stołu, piłę spod stołu, notatkę ze stołu, jabłko z garnka, wyjdź.

LAS 1
Zejdź na ziemię.
Dwa ekrany w prawo, weź kroplę ze stawu.
W prawo, weź diament, który powstał z liścia.
Idź w górę i w prawo do ołtarza, weź różę.
Gdzieś w pobliżu znajdziesz jeszcze fioletowy diament - weź go również (musisz go poszukać).
Od twojego domku idź w lewo do uschniętego drzewa, użyj na nim kropli a uzdrowisz je.
Pojawi się Merith, goń go aż zniknie, od miejsca gdzie zniknął (od ekranu, na którym już go nie ma) idź 2 razy w dół i w lewo do jaskini.
Porozmawiaj z Hermanem i daj mu piłę.
Wyjdź z jaskini i wróć do swojego drzewa, idź maksymalnie w lewo i potem w górę, wejdź do kościoła.
Porozmawiaj z Brynn, daj jej notatkę, aby ją odkodowała.
Daj jej różę a zamieni ją w srebrną.
Wróć do drzewa, idź 3 razy w prawo i w górę.
Wystraszysz Meritha i dostaniesz fioletową kuleczkę.
Idź w prawo do ołtarza, użyj na nim fioletowej kuleczki.
Użyj srebrnej róży na ołtarzu, a w twoich opcjach pojawi się amulet.
Weź jeszcze jedną zwykłą różę z ołtarza.
Idź w lewo i całkiem w dół do jaskini.
Herman powinien już naprawić kładkę i możesz przejść.

LAS 2
Idź w lewo, wejdź do chatki, porozmawiaj z czarodziejem.
Wyjdź z chatki i idź w dół.
W tym lesie musisz znaleźć 3 przedmioty: żołądź (na drzewie), szyszkę i orzech (na ziemi).
Jeśli znajdziesz diamenty zabieraj je, jeśli braknie ci miejsca w inwentarzu połóż je przed ołtarzem ze złotą miską.
Jeśli znalazłeś żołądź, szyszkę i orzech wrzuć je do dziury w dolnej części obok pnia drzewa.
Wyrośnie roślina i zapali żółty kamień w amulecie.
Idź w górę do gniazda i naciśnij żółty kamień w amulecie.
Dostaniesz pióro od ptaka.
Daj pióro czarownikowi w chatce a dostaniesz scroll.
Teraz musisz znaleźć kamienie, jeden z nich schowany jest w rzeczce, w jej dolnej części.
Rubin znajdziesz na drzewie z czerwonymi kamieniami, weź go i po ukąszeniu węża użyj żółtego kamienia z amuletu, aby się uleczyć.
Teraz przejdź KAŻDĄ lokację z lasu pierwszego i drugiego - musisz znaleźć w sumie 14 kamieni.
Idź do ołtarza z misą.
ZAPISZ GRĘ.
Włóż do misy Sunstone (jest on prawidłowym kamieniem nr 1).
Teraz zapisz znowu grę i wrzucaj do misy kamienie, które będą płonąć, jeśli któryś nie spłonie znaczy to, że jest to kamień nr 2.
Wczytaj grę, włóż dwa poprawne kamienie do misy i znowu zapisz grę i teraz próbuj który jest prawidłowym kamieniem nr 3.
Kiedy wrzucisz prawidłowo wszystkie 4 otrzymasz flet.
(Możesz spróbować kolejności: sunstone, garnet, ???, rubin)
Idź w prawy dolny róg go jaskini z głową smoka.
Zapisz grę.
Wejdź do jaskini, wyjdzie Malcolm i rzuci w ciebie nożem, odrzuć nóż do niego.
Kiedy utworzy lód na jaskini użyj fletu na sobie.
Przed wejściem do jaskini zostaw sobie kilka miejsc w inwentarzu (potrzebujesz tylko scroll).

LABIRYNT
Wejdź do jaskini, idź w prawo tak długo, aż brama zatrzaśnie się za tobą.
Idź w prawo.
Weź 3 owoce.
Idź w górę.
Połóż na środku 1 owoc.
Idź w prawo.
Połóż 1 owoc.
Idź w dół.
Połóż 1 owoc.
Idź w dół.
Weź 3 owoce.
Kontynuuj tą metodę, czyli zabieraj 3 owoce tam, gdzie jest krzak i połóż owoc w każdej jaskini, w której nie ma krzaka.
Idź dalej tak:
Idź prawo, góra.
Weź kamień.
Idź góra, prawo, góra, prawo, prawo do Pantheon of Moonlight.
Porozmawiaj z ognikami.
Idź prawo, dół.
Weź kamień.
Idź dół, lewo, dół, dół, dół, prawo do Cavern of Twighlight.
Weź kamień i monetę.
Idź prawo, prawo, góra, lewo, góra, góra.
Weź kamień.
Idź prawo, prawo, dół, prawo, góra do Cavern of Emeralds.
Idź góra, prawo, prawo, góra.
Weź kamień.
Wróć teraz tam, gdzie zatrzasnęła się brama (wróć tą samą drogą, co przyszedłeś tutaj, nie musisz już kłaść owoców, bo droga jest oświetlona).
Połóż 5 kamieni na zwisającej wadze.
Wyjdź z jaskini, zabierz porzucone rzeczy.
Idź do studni, wrzuć do niej monetę a dostaniesz kamień księżycowy.
To twoja ostatnia wizyta w tym lesie, więc powinieneś wsiąść także kamienie: Sapphire, Ruby (z drzewa), Topaz, Tulipan (jest przy rzeczce), jabłko, scroll, róża.
(Jeśli któregoś z kamieni nie masz musisz pochodzić po lasach aby go znaleźć).
Wróć do jaskini i idź tam gdzie rozmawiałeś z ognikami.
Użyj kamienia księżycowego na ołtarzu - otrzymasz fioletowy kamień w amulecie.
Naciśnij go, a zmienisz się w ognik.
Płyń:
prawo, prawo, prawo, prawo, dół, dół, lewo, dół, lewo, dół, prawo, prawo, prawo, dół, prawo.
Jesteś przy rzece lawy, użyj scrolla na sobie, przejdź w górę i weź klucz.
Wróć do zamarzniętej rzeki.
Użyj fioletowego przycisku, aby płynąć, wróć do wyjścia z jaskini (korzystając z powyższych kierunków tej solucji możesz używać odwrotnych kierunków, aby wydostać się z powrotem w jakieś miejsce).
Przypominam, że powinieneś mieć: Sapphire, Ruby, Topaz, Tulipan, jabłko, scroll, klucz, róża.
Idź do jaskini do lokacji gdzie zatrzasnęła się brama.
Idź w prawo, użyj fioletowego amuletu, aby zamienić się w ognik, zabierz owoc.
Idź 3 razy w górę, połóż owoc w jaskini, idź w prawo - wyjdziesz z jaskini.

LABORATORIUM
Idź 2 ekrany w prawo, uderzy cię gałąź i wylądujesz u Zanthii.
Porozmawiaj z nią i weź butelkę.
Idź 3 ekrany w lewo, spotkasz Malcolma, który zniszczy wodę w fontannie.
Idź kilka ekranów w dół, potem w lewo i znowu do góry - musisz znaleźć miejsce, w którym pali się gałąź.
Użyj tam scrolla na sobie i weź lampę - możesz już wyrzucić scroll.
Użyj lampy na fontannie.
Napełnij butelkę wodą z fontanny i wypij, aby uzyskać kolejny kolor w amulecie.
Napełnij znowu butelkę i zanieś Zanthii.
Porozmawiasz z nią znowu.
Kieruj się do miejsca z ugaszonym ogniem, od tego miejsca w lewo znajdziesz jagody, weź jedne i zanieś Zanthii.
Jeśli jeszcze nie zniknęła, przynieś jeszcze jedne jagody, rób tak aż w laboratorium nie będzie Zanthii.
Podnieś dywan i wejdź do piwnicy.
W lesie za piwnicą idź w prawo i w górę aż do plaży - tam zabierz egzotyczny kwiat.
Wróć do laboratorium.
Użyj na garnku:
jagody + sapphire - weź niebieski płyn do butelki,
ruby + exotic flower - weź czerwony napój do butelki (2 razy czerwony, 2 butelki - jeśli nie masz pustej butelki to wyjdź i wejdź do laboratorium),
topaz + tulipan - weź żółty płyn do butelki.

LAS ZA PIWNICĄ
Idź do lasu przez piwnicę.
Idź:
2 ekrany w dół
1 ekran w lewo
2 ekrany w dół
1 ekran w prawo
1 ekran w górę
Są tu dwa kryształy.
Zmiksuj na nich niebieski napój z czerwonym, aby uzyskać fioletowy napój.
Zmiksuj czerwony z żółtym, aby uzyskać pomarańczowy napój.
Wróć przez piwnicę i idź do fontanny.
Teraz w dół i w lewo, jesteś przy Graalu.
Użyj niebieskiego przycisku na talizmanie - zwierzaczek ukradnie ci kielich.
Idź w prawo, kliknij na drzwi.
Użyj na sobie fioletowego napoju i wejdź do drzewa.
Daj zwierzaczkowi jabłko, a odda ci kielich, wyjdź na zewnątrz i zabierz kielich.
Idź przez piwnicę w laboratorium do fontanny (plaży), tam gdzie zabrałeś egzotyczny kwiat.
Upewnij się, że masz: klucz, różę, kielich Graala.
Na miejscu wypij pomarańczowy napój.

ZAMEK
Idź w prawo, użyj róży na grobie, matka jako duch da ci ostatni kolor w amulecie.
Idź 2 razy w prawo, przed bramą użyj czerwonego amuletu i klucza na zamku bramy.
W zamku powita cię Malcolm.
Idź w prawo, góra, lewo, w salonie idź do drugich drzwi po prawej.
Idź w prawo, w kuchni po prawej weź berło.
Wróć 2 x w lewo.
W salonie wejdź do drugich drzwi po lewej.
Pociągnij książki:
"O" pal
"P" otions
"E" nchantment
"N" ature
(pozostałe muszą być wsunięte).
Weź koronę.
Wejdź przez palenisko do katakumb.
Idź: 2 x w lewo, góra, lewo, 2 x góra, prawo.
Przy zielonej zaporze użyj niebieskiego amuletu, po zniknięciu zapory wejdź w górę i w lewo.
Na ziemi pod kamieniem jest klucz.
Wróć na początek do schodów (tam gdzie był Malcolm), wejdź w górę na schody.
Idź w lewo i w górę.
Spotkasz tu zielonego Hermana, użyj żółtego przycisku w amulecie.
Idź w lewo.
Weź młoteczek i zagraj nuty: DO FA MI RE (zielony, biały, złoty, niebieski).
Weź klucz ze skrytki za obrazem.
Wróć do dużego salonu, użyj dwóch złotych kluczy na drzwiach w głębi.
Wejdź, zapisz grę.
Użyj korony na środku, berła po lewej, kielicha po prawej.
Pojawi się Malcolm.
Przejdź w prawo i natychmiast naciśnij czerwony amulet.
Stań przed lustrem po prawej.
KONIEC

Autor solucji: adam